Váš specialista na veřejnou podporu a veřejné zakázky

Společnost EuroPace s.r.o. poskytuje poradenství a vzdělávání zejména v oblastech veřejné podpory, veřejných zakázek a evropských fondů. V rámci nabídky komplexních řešení společnost úzce spolupracuje s několika advokátními kancelářemi, auditory a daňovými poradci, takže je schopna nabídnout služby i v oblastech práva duševního vlastnictví, občanského, obchodního a správního práva, auditu a účetního i daňového poradenství.

Mezi významné kliety patří jak státní správa a samospráva, tak podnikatelé či neziskový sektor. Široké spektrum klientů je ovlivněno i tím, že je společnost schopna zajistit jedny z nejlepších odborníků v oboru v rámci externí spolupráce. Za poměrně krátkou existenci byla společnost schopna prokázat, že mnohaleté zkušenosti v oblastech veřejné podpory, veřejných zakázek a evropských fondů jsou zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb a množství pozitivních referencí klientů.