Komise schválila 7,5 milionu EUR z veřejných prostředků na podporu přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici v Dánsku

Evropská komise shledala, že prodloužení dánského režimu podpory přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici je v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu. Opatření bude podporovat ekologičtější způsob dopravy a tím i další cíle EU v oblasti životního prostředí a dopravy, přičemž bude zachována hospodářská soutěž na jednotném trhu. Podpora má podobu ekologické podpory dopravcům, kteří svou nákladní dopravu přesunuli z cesty na železnici. Dotace kompenzuje poplatky za železniční infrastrukturu, které nepodléhají silniční dopravě. Program bude pokrývat období od roku 2018 do roku 2020 a má rozpočet 7,5 milionu EUR. Komise dospěla k závěru, že režim je slučitelný s pravidly EU o veřejné podpoře, zejména s „pokyny Komise o státní podpoře pro železniční podniky“. Více informací je k dispozici na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž ve veřejném registru případů pod číslem spisu SA.48634.