Od 1. 1. 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek nové finanční limity

Na základě nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, platí od 1. 1. 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek následující finanční limity:

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek („zákona“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v níže uvedených případech
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
§ 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
§ 4 odst. 2 zákona
§ 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
§ 4 odst. 2 zákona
§ 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti
149 224 000 Kč pro koncese
20 172 000 Kč, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona
26 897 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 149 224 000 Kč