Podpora na místní infrastrukturu poskytovaná mimo režim investiční podpory podle čl. 56 GBER

Rozhodnutí Evropské komise SA.40206 – Systém osvobozený od investiční podpory pro místní infrastrukturu, umožňuje poskytnutí podpory ve výši až 100 % ve všech regionech Francie a je poskytován jak ve formě dotací, tak ve formě zvýhodněných půjček a záruk. Roční rozpočet programu je cca 50 mil. EUR a program je chválený do roku 2020.
Rozhodnutí bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. 9. 2017.