Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyPravidla veřejných zakázek patří do kategorie nástrojů ochrany hospodářské soutěže a jejich cílem je zajistit volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů.

Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných prostředků, kam spadají i prostředky evropských fondů a prostředky subjektů ovládaných veřejnými subjekty. Postup při zadávání veřejných zakázek a při uzavírání koncesních smluv upravují zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení či ve zvláštních případech „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.“

Nabízené služby v oblasti veřejných zakázek

Pro své klienty je společnost EuroPace schopna nabídnout:

  • poradenství v oblasti zadávaní veřejných zakázek (dílčí ve vztahu ke konkrétním případům, tak obecné v rámci nastavení interních postupů klienta)
  • zpracování výzev, zadávací dokumentace, obchodních podmínek a všech nezbytných dokumentů v rámci zadávacích řízení
  • přípravu nabídek v rámci výběrových řízení
  • pro poskytovatele dotací kontrolu realizovaných veřejných zakázek u příjemců dotací ať již podle zákona o veřejných zakázkách tak podle závazných postupů
  • zpracování metodik v oblasti zadávání veřejných zakázek (pro poskytovatele dotací, pro společnosti založené veřejnými subjekty apod.)
  • zpracování námitek či návrhů za uchazeče
  • školení obecné, ale i zaměřené na specifické oblasti dle přání klienta

Více o veřejných zakázkách www.portal-vz.cz.