Rozhodntí Evropské komise k programu OPŽP 2014-2020 bylo publikováno v Úředním věstníku EU

Rozhodntí Evropské komise k programu OPŽP 2014-2020 bylo publikováno v Úředním věstníku EU pod číslem SA.42719 s oficiálním názvem opatření „OP ŽP 2014 – 2020 – režim podpory na ochranu životního prostředí v prioritních osách 1, 2, 3″.
Rozhodnutí EK bylo zveřejněno více než dva roky po oznámení podpory.