Odpuštění „poplatků za síť“ je nezákonnou formou veřejné podpory

Komise již dříve rozhodla o případech veřejné podpory v souvislosti s dotacemi, které snížily náklady na elektřinu u některých podniků (preferenční sazby za elektřinu poskytnuté společnosti Alcova v Itálii, ThyssenKrupp, Cementir a Terni Nuova Industrie Chimichein Itálie, Aluminium of Greece a Portovesme, ILA a Eurallumina v Itálii).

Případ Německa je první týkající se úplné výjimky z poplatků za připojení k síti.

Evropská komise došla k závěru, že výjimka pro některé velké odběratele elektřiny v Německu z „poplatků za síť“ v letech 2012-2013 byla v rozporu s pravidly EU pro veřejnu podporu. Podle názoru Evropské komise neexistují legitimní důvody k úplnému osvobození těchto uživatelů od placení síťových poplatků. Německo nyní musí získat neoprávněně poskytnutou podporu zpět.

Síťové poplatky jsou součástí obvyklých nákladů na elektřinu, které musí zaplatit každý uživatel elektřiny připojený k síti. Tyto poplatky slouží k odměňování provozovatele sítě za poskytované síťové služby a udržování sítě v dobré kondici. Velcí uživatelé elektřiny, kteří mají stabilní spotřebu elektrické energie, mohou vytvářet méně síťových nákladů, zejména kvůli předvídatelnosti jejich poptávky.

Mezi roky 2011 a 2013 byli odběratelé elektřiny, kteří měli roční spotřebu nad 10 gigawatthodin a obzvláště stabilní spotřebu elektřiny, zcela osvobozeni od placení síťových poplatků podle německého práva. V roce 2012 se díky tomuto ustanovení tyto uživatelé vyhýbali placení odhadovaných poplatků za síťovou síť ve výši 300 milionů EUR. Tyto náklady byly místo toho financovány zvláštním poplatkem uloženým ostatním (menším) konečným odběratelům elektřiny.

Po obdržení řady stížností od spotřebitelských sdružení, energetických společností a občanů Komise v březnu 2013 otevřila důkladné šetření, aby zjistila, zda je toto osvobození státním podporou a zda může být odůvodněno pravidly EU pro veřejnou podporu.

Z posouzení celého případu je zřejmé, že za rok 2011 se o veřejnou podporu nejednalo, protože poplatky na sebe převzali provozovatelé sítí, tudíž nebyl naplněn první znak veřejné podpory. V dalších letech, poté, co poplatky byly přeneseny na osatní odběratele, dospěla Evropskí komise k závěru, že všechny znaky veřejné podpory byly naplněny, avšak podle pravidel veřejné podpory neexistuje žádá výjimka pro poskytnutí podpory touto formou a v takovém rozsahu.

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více