Prodloužení nařízení o blokových výjimkách pro zemědělství, lesnictví, venkovské oblasti, rybolov a akvakulturu a nařízení o podpoře de minimis pro rybolov a akvakulturu

Komise zavedla odvětvová nařízení o blokových výjimkách pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti („nařízení o blokových výjimkách pro zemědělství“ nebo „ABER“) a pro rybolov a akvakulturu („nařízení o výjimkách pro rybolov a akvakulturu“ nebo „FIBER“) jako jakož i odvětvová nařízení o podpoře de minimis. Platnost nařízení ABER, FIBER a de minimis pro rybolov a akvakulturu skončí dne 31. prosince 2020. Komise je proto reviduje s cílem je nahradit novými nařízeními na období 2021 až 2027. Legislativní postup pro přijetí nařízení nový právní rámec SZP stále čeká a Komise proto navrhla přechodná pravidla pro zajištění kontinuity podpory SZP za podmínek stávajícího právního rámce do 31. prosince 2021. V důsledku toho je nezbytné prodloužit také období uplatňování stávajícího ABER do 31. prosince 2021. Podobně musí být nařízení FIBER a nařízení de minimis pro rybolov a akvakulturu soudržné a v souladu s budoucím nařízením o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF), který je stále v procesu přijímání. Proto se považuje za vhodné prodloužit také období uplatňování nařízení FIBER a nařízení de minimis do 31. prosince 2021, aby bylo možné jejich přezkum následně dokončit po přijetí nařízení o EFNR. Komise hledá příspěvky občanů, organizací a veřejných orgánů k tomuto tématu.

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více