Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyPravidla veřejných zakázek patří do kategorie nástrojů ochrany hospodářské soutěže a jejich cílem je zajistit volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů.

Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných prostředků, kam spadají i prostředky evropských fondů a prostředky subjektů ovládaných veřejnými subjekty. Postup při zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek či ve zvláštních případech „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek“.

Nabízené služby v oblasti veřejných zakázek

Pro své klienty je společnost EuroPace schopna nabídnout:

  • poradenství v oblasti zadávaní veřejných zakázek (dílčí ve vztahu ke konkrétním případům, tak obecné v rámci nastavení interních postupů klienta)
  • zpracování výzev, zadávací dokumentace, obchodních podmínek a všech nezbytných dokumentů v rámci zadávacích řízení
  • přípravu nabídek v rámci výběrových řízení
  • pro poskytovatele dotací kontrolu realizovaných veřejných zakázek u příjemců dotací ať již podle zákona o veřejných zakázkách tak podle závazných postupů
  • zpracování metodik v oblasti zadávání veřejných zakázek (pro poskytovatele dotací, pro společnosti založené veřejnými subjekty apod.)
  • zpracování námitek či návrhů za účastníky
  • školení obecné, ale i zaměřené na specifické oblasti dle přání klienta

Více o veřejných zakázkách www.portal-vz.cz.

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více