Podpora na obnovitelné energie ve výši 9,4 miliardy EUR v Polsku

Evropská komise schválila polský systém na podporu obnovitelné energie a podporu financování schématu pro uživatele náročné na energii. Cílem je plnění podmínek EU v oblasti energetiky a klimatu. Z programu s celkovým rozpočtem 40 miliard PLN (přibližně 9,4 miliardy EUR) bude poskytována veřejná podpora výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Příjemci budou vybráni prostřednictvím konkurenčních aukcí. První dvě kola se konaly v prosinci 2016 a v červnu 2017 a další aukce budou organizovány do 30. června 2021.

Předmětem podpory budou:
– malé instalace s kapacitou do 500 kW;
– zařízení s výkonem větším než 500 kW, které obdrží prémii navíc nad tržní cenu elektřiny, takže musí reagovat na signály trhu. Příjemci obdrží prémii pouze tehdy, pokud v příštích letech tržní cena elektřiny nepřesáhne nabídkovou cenu předloženou v dražbě. Tato prémie má pomoci těmto zařízením kompenzovat náklady, které nelze získat z prodeje elektřiny na trhu, a získat tak přiměřenou návratnost investice.

Komise posuzovala systém podle pravidel EU o veřejné podpoře, zejména pokynů Komise o státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiky z roku 2014. To vyžaduje konkurenční aukce na podporu obnovitelných zdrojů energie, aby bylo zajištěno, že využívání veřejných prostředků je omezené a nedochází k nadměrné kompenzaci. Komise zjistila, že polský režim podpoří rozvoj různých obnovitelných technologií v souladu s požadavky pokynů a pomůže Polsku dosáhnout cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu do roku 2020. Opatření zvýší podíl obnovitelné elektřiny vyráběné v Polsku, zatímco jakékoli narušení hospodářské soutěže způsobené státní podporou bude minimalizováno.

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více