Poradenství v oblasti veřejné podpory

Veřejná podpora

Veřejná podporaVeřejná podpora (též označovaná jako státní podpora či státní pomoc) je institutem upraveným v komunitárním právu. Její regulace je jedním ze základních prvků politiky hospodářské soutěže a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu.

Aplikace pravidel veřejné podpory je obvykle nezbytná ve všech případech, kdy veřejné subjekty plánují poskytovat výhody subjektům vyvíjejících ekonomickou činnost ve formě např. půjčky, dotace, zvýhodněného prodeje či pronájmu nemovitosti, záruky apod.

Z uvedených forem podpory je patrné, že se problematika veřejné podpory týká jak státu (ministerstev), tak řídících orgánů operačních programů, měst, obcí a veřejnými subjekty ovládaných spoečností jako poskytovatelů podpor a všech příjemců podpor, kteří jsou z hlediska práva veřejné podpory odpovědní za splněné podmínek spojených s poskytování veřejných podpor.

Klienti poradenství v oblasti veřejné podpory

Dříve mezi klienty patřili zejména poskytovatelé veřejných podpor, avšak v poslední době se podíl ze strany příjemců zvyšuje a nyní dosahuje téměř poloviny všech zakázek, neboť příjemci podpor zejména z evropských fondů chtějí ověřit, zda ze strany poskytovatele podpory bylo vše zajištěno v souladu s právem veřejné podpory.

Nabízené služby v oblasti veřejné podpory

Pro všechny typy klientů je společnost EuroPace schopna v oblasti veřejné podpory nabídnout:

  • poradenství v oblastech regionální podpory, podpory malých a středních podniků, podpory životního prostředí, kultury, dopravy, služeb obecného hospodářského zájmu, zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, zaměstnanosti, záruk či podpory na záchranu a restrukturalizaci
  • posuzování připravovaných či již realizovaných programů i individuáních projektů
  • podpora při úpravě projektů při řešení veřejné podpory
  • příprava notifikací jak jednorázových podpor tak programů
  • podpora při jednání před Evropskou komisí
  • příprava stížností týkajících se poskytování nedovolené veřejné podpory podávaných Evropské komisi
  • řešení stížností na poskytování veřejných podpor na národní úrovni
  • určení a specifikace malých a střední podniků
  • řešení a posuzování podmínek podpory de-minimis
  • školení obecné, ale i zaměřené na specifické oblasti dle přání klienta

Více o veřejné podpoře ec.europa.eu
a o strukturálních fondech www.strukturalni-fondy.cz.

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více